Top 50 Scores: Last updated 08/01/2021
Number of Entries: 232
Top Score: Leadhead125
King of the Hill 241 Days
12/03/2020
The Leprechaun King - Team Play
title
Rank Name Initials Device Date Score
1 Leadhead125 LEADHEAD|RIC|TIN 12/03/2020 13,428,129
2 ls1power AAAABBQQ|ALI|CCD 01/07/2021 3,626,257
3 niconico60 Golden|ADC|AA 12/17/2020 3,059,196
4 JTIERNEY43 REDS|PKH|DH 10/02/2020 2,830,796
5 dbryte AAAAAAAA|AAA|AAA 12/30/2020 2,698,063
6 Wilkopw PJWWWWWW|AAA|BBB 05/18/2021 2,655,735
7 JTIERNEY43 JOKERS|JMT|ROB 10/02/2020 2,427,103
8 markernst DEME|DE |ME 11/18/2020 2,254,945
9 mjap1973 |AA | 12/19/2020 2,241,412
10 Zipzon YYYYYYYY|AAA|AAA 02/26/2021 2,227,764
11 thinkingindigital AAWWRRRR|AAA|AAA 12/25/2020 2,090,581
12 RamboGTR |ZXW|RUS 11/23/2020 2,089,898
12 RamboGTR Golden|ZXW|RUS 11/23/2020 2,089,898
14 missu69 |FFF|AAA 03/16/2021 1,931,287
14 missu69 Golden|FFF|AAA 04/15/2021 1,931,287
16 Bowbender AAAAAAAA|AAA|AAA 03/19/2021 1,840,324
17 Ballzaslappin AAACCBAA|AAA|AAA 12/10/2020 1,803,903
18 Amberlyn AAAAAAAA|AAA|AAA 12/26/2020 1,765,593
19 King Creole AAAAAAAA|AAA|AAA 10/06/2020 1,758,965
20 Aurel Clb ZYYYYYXX|AAA|AAA 12/17/2020 1,721,751
21 Gamerpro AAAAAAZZ|AAA|AAA 11/23/2020 1,656,164
22 lt1pwr EARIEPY|MOM|DAD 12/26/2020 1,610,353
23 Rooster CCCCCCCB|AAA|AAA 06/09/2021 1,590,373
24 Slickev AAAA|AAA| 12/25/2020 1,563,830
25 jdub9988 |AAA|AAA 04/16/2021 1,562,768
26 Uncle McDuck STAMA|DSS|JAS 12/15/2020 1,520,040
27 Retiredrider GREG|GPV|CAV 12/08/2020 1,517,105
28 tabo05 YZZZZZZZ|AAA|AAL 02/06/2021 1,413,582
29 Lucasand DDDDDDDD|AAA|AAA 12/28/2020 1,388,613
30 RyanSawyer RFSSSSSS|AAC|AQQ 01/05/2021 1,384,511
31 Anthony AAABAABB|AAA|AAA 01/01/2021 1,374,625
32 davidglenn083 Golden|AAA|AAA 10/21/2020 1,364,244
33 MakisupaPD JORDANNN|DJJ|JDJ 03/08/2021 1,285,402
34 AppleOfMyI RRD|AAA|AAA 04/13/2021 1,236,071
35 3Fingers AAAAAAAA|AAA|AAA 02/07/2021 1,228,513
36 StealthShadow AAAAAAAA|AAA|AAA 01/08/2021 1,168,062
37 FAM Y ABBABBAB|AZZ|AAY 12/24/2020 1,162,599
38 Andy Mcphee AXVVQSSS|AAA|AAV 02/25/2021 1,156,007
39 markernst MND|DE |ME 11/17/2020 1,134,523
40 steveo2394 AAAA|AAA|CCC 11/26/2020 1,130,840
41 Manoj Maniyar AAAAACZZ|MMM|LLM 01/01/2021 1,109,456
42 rusty88 ABBBBB|QQQ|AAA 02/15/2021 1,088,922
43 Marric DVS|DVS|FSA 12/10/2020 1,080,810
44 army122746 AAAAXXXX|AAA|VVV 12/26/2020 1,079,889
45 Heriberto AADDDDDD|AAA|AAA 02/13/2021 1,079,256
46 MTX MASTER AACBYZZZ| |AAA 10/26/2020 1,079,178
47 jeffs ark AAAC|AAC|ABC 12/18/2020 1,074,637
48 Poochinaki AAABBCDD|AAA|AAA 01/09/2021 1,061,828
49 seannyo79 | A |FFG 12/12/2020 1,058,888
49 seannyo79 Golden| A |FFG 12/13/2020 1,058,888